Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller mellan köparen (Kunden) och säljaren (Leverantören) Coronatesterna.se (OS Online Group AB, 559240-4395,  Fältmätargatan 11, 72135 Västerås ) för juridisk person som beställer varor från Coronatesterna.se.

Villkoren tillämpas oavsett om beställningen inkommit via webbutiken, e-post, telefon eller muntlig beställning.

Leverantören äger rätt att ta kreditupplysningar och genomföra kreditbedömning på både nya och befintliga kunder. Leverantören äger rätt att neka leverans oaktat kreditbedömningens utfall eller kunds kreditvärde.Leverantören äger rätten att vid var tid ändra eller uppdatera leveransvillkoren.

Försäljning och logistik

OS Online Group hanterar lagerhållningen och alla godkända beställningar skickas ut inom 24 timmar. Logistiken sköts av Postnord.

Produkt och tjänstepriser

Priserna i e-handelsplattformen visas inklusive moms. Vid större volymer lämnas offert enligt volymförfrågan. Om någon produkt är slut i lager p.g.a. Lagersaldo fel så meddelar vi dig att din order har makulerats.

Betalning

Betalning sker genom Svea Checkout i kassan. Välj mellan Swish, Kortbetalning, Faktura, Delbetalning m.m.

Resultat av snabbtest

Provsvar ges inom tidsramen för valt självtest, både Antigentest och Antikroppstest ger provsvar inom 15 minuter. Vid positivt resultat av ett snabbt Corona test rekommenderar vi att omgående kontakta 1177 för ytterligare sjukvård.

Reklamation av produkter

Ingen reklamationsrätt på enskilda tester. Efter öppnande/uppackning av leveransförpackning till användning av slutprodukt finns ingen reklamationsrätt. 

Fel vara är levererad

Levererad vara vid leveranstillfället är transportskadad på ett sätt som gör att produkten är att anse som obrukbar.

Vid reklamation kontakta oss så ordnar vi med returdokument och returtransport. Vi tar endast varor i obruten förpackning i retur. Kund som mottagit leverans med skadad eller uppbruten förpackning skall omgående, inom 24 timmar från mottagen leverans reklamera detta till vår reklamationsavdelning. Varor som levereras med skada som ej är synlig på varans emballage skall reklameras inom 72 timmar till vår reklamationsavdelning. Vi ansvarar ej för returer som inte hanteras enligt våra returvillkor.

Returrätt inom 14 dagar efter Kund mottagit sin leverans (Gäller ej företag). Retur godkänns bara vid obruten förpackning.

Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer vi att behandla dina uppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

De uppgifter som hanteras är uppgifter du anger själv när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller på annat sätt är i kontakt med oss. Uppgifterna som anges är t.ex. Personnummer, kontaktuppgifter, adress samt mobiltelefonnummer.

Informationen är viktig för att vi ska klara av uppgiften att tillgodose våra kunder. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Vår hantering är i enlighet med GDPR. Vi har en skyddsnivå för uppgifter där viss dataöverföring sker till land utanför EU/EES.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en export-fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Personuppgiftsbehandling ur patientperspektiv

OS Online Group AB som ägare och tillhandahållare av beställningstjänsten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras när du använder plattformen. Vi behandlar personuppgifter i enighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig svensk lagstiftning. I undantagsfall kan det ske överföring där det krävs enligt unionsrätten eller svensk rätt.